Celekt stores Near Prakasham Road, Tirupati, 517501